NIEUWS

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de W...

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

De staatssecretaris van Financiƫn heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten ter...

Startersregeling TVL

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende mkb-ondernemingen gepu...

Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni

Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale R&D-samenwerkingsprojecten door het mkb uit alle sect...

Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal bezwaar

De staatssecretaris van Financiƫn heeft bezwaarschriften tegen de forfaitaire vermogensrendementsheffing van box 3 voor het j...

BIK vervalt met terugwerkende kracht

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. De BIK is daarme...