NIEUWS

Procedure massaal bezwaar plus box 3 gestart

De staatssecretaris van Financiƫn is een procedure massaal bezwaar plus gestart voor mensen die geen bezwaar hebben gemaakt t...

Verkorting periode loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigde werknemers

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden. De wet regelt een lichter ...

Rechtsherstel box 3 op basis van werkelijk behaald rendement

In een procedure voor Hof Den Bosch was de belastingheffing over het inkomen in box 3 voor het jaar 2017 in geschil. Het verm...

Maatschap, die dak van woning verhuurt, is geen ondernemer

Voor de omzetbelasting is iedereen die een bedrijf zelfstandig uitoefent ondernemer. Een ondernemer is iemand die een economi...

UBO-register wordt minder toegankelijk door uitspraak Hof van Justitie EU

De vierde Europese anti-witwasrichtlijn schrijft voor dat de lidstaten van de EU gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden...

Kamervragen over registratie van hypotheekgegevens

De minister van Financiƫn heeft Kamervragen beantwoord over de registratie van hypotheekgegevens door het Bureau Kredietregis...