Disclaimer

Disclamer Simonse & Geus Accountants-Adviseurs

Algemeen

De bepalingen in deze disclaimer zijn van toepassing op de website. Mocht u problemen ondervinden op onze website, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Elektronische communicatie

U kunt ons, nu en in de toekomst, op verschillende manieren bereiken. Onder meer via de website en e-mail. Deze vormen van elektronische communicatie zijn nooit 100 procent veilig. Door gevoelige of vertrouwelijke informatie zonder 'versleuteling' via het open internet aan ons te versturen aanvaardt u het risico, dat deze informatie bij derden terecht komt.

Informatie; hyperlinks

Wij bieden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, de informatie op de website aan als een vorm van dienstverlening. In het bijzonder aan onze huidige en toekomstige relaties, maar in feite aan een ieder die toegang heeft tot internet. Uitdrukkelijk dient de op de website verstrekte informatie niet te worden beschouwd als (onderdeel van ons) juridisch, fiscaal of financieel advies. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij betrachten altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen en/of opmaken van onze websites. Dit betekent evenwel niet, dat wij kunnen garanderen dat de op de website verstrekte informatie altijd juist, up-to-date of compleet is. In de gevallen, dat op de website hyperlinks worden aangeboden betekent dit niet, dat wij de via die links eventueel aangeboden diensten of producten aanbevelen. Ook voor de juistheid van de informatie op die websites kunnen wij niet instaan.

Aansprakelijkheid

Simonse & Geus Accountants en Adviseurs BV en/of onze werknemers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ontstaat als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van de informatie of mogelijkheden die onze website biedt of het gebruik van de website zelf, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Gebruik van de websites geschiedt dan ook volledig voor uw eigen risico. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor het geval informatie op de website inbreuk zou maken op auteursrechten en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden en in gevallen dan de website (tijdelijk) niet bereikbaar is.

Wijzigingen

Wij zullen de informatie op de website periodiek aanvullen en eventueel wijzigen. Dit kunnen wij steeds onmiddelijk en zonder enige kennisgeving vooraf doen.

Rechten van intellectuele eigendom

Ten aanzien van alle informatie en/of andere auteursrechtelijk beschermende werken op de website behouden wij uitdrukkelijk onze auteursrechten en die van onze licentiegevers voor. Voor gebruik van het hiervoor bedoelde heeft u voorafgaande toestemming van ons nodig. U kunt uw verzoeken in dit verband aan ons richten per e-mail.

Toepasselijk recht

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit hoofde van de website en de disclaimer voorvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland

NIEUWSBRIEF

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.

Gratis noodplan-test